Apie „Istoriją“ / About Journal "Istorija" ("History")
Spausdinti

Žurnalas „Istorija“ leidžiamas Vilniuje nuo 1958 metų. Išeina 4 tomai per metus. Kiekvienas – 10 spaudos lankų apimties. Žurnale publikuojami mokslo straipsniai, šaltiniai, recenzijos, konferencijų apžvalgos, istorikų ir visuomenės veikėjų atsiminimai, diskusinės publikacijos dėl kontraversiškai aiškinamų faktų ar dėl naujausių įvykių interpretacijų. „Istorijos“ žurnalo straipsniai recenzuojami bent dviejų recenzentų.

„Istorija“ turi atskirą interneto puslapį. Jo adresas yra: http://www.istorijosžurnalas.lt arba http://www.istorijoszurnalas.lt. Nuo 1 iki 63 tomo skaitytojas ras „Istoriją“ suskaitmenintą PDF formatu, o nuo 64-ojo numerio – skaitmeniniu formatu. Paieška iki 63 tomo vysksta per metaduomenis, o nuo 64-ojo – visose skaitmeninėse apimtyse. Tikimės, kad greitai ir patogiai pasiekiama „Istorija“ padidins tyrėjų ir mokslininkų galimybes.

--

The journal Istorija has been published in Vilnius since 1958. A total of 4 volumes are released per year. The scope of each volume makes up 10 author’s sheets. The journal publishes scientific articles, sources, reviews, conference reviews, memoirs of historians and public figures, discussion-based publications on controversial facts and contemporary interpretations of events. All the articles of Istorija are reviewed by at least 2 reviewers.

Istorija has its website. It can be accessed at http://www.istorijosžurnalas.lt or http://www.istorijoszurnalas.lt. From volume 1 to volume 63 Istorija is available in a digitalized PDF format, whereas volume 64 onwards can be accessed in digital format. Up to volume 63, the search is available via metadata, whereas from volume 64 onwards the search can be performed in its digital entirety. We hope that a prompt and convenient access to Istorija will boost the possibilities of researchers and scholars.